Products and services


De stichting heeft samen met partners een zogenaamde eMobility Toolbox ontwikkeld, bestaande uit diverse gereedschappen, tools en producten waarmee organisaties hun mobiliteit kunnen verduurzamen.


De belangrijkste tools zijn Burn Fat Not Fuel, eCarShare en Infrastructuur

I Tunes Artwork@2x

- Met Burn Fat Not Fuel wordt het gebruik van de elektrische fiets gestimuleerd voor woon-werk verkeer, eventueel in combinatie met OV. 
Er zijn op dit moment ruim 500 deelnemers die samen al bijna 1 miljoen duurzame woon-werk kms hebben afgelegd. Burn Fat Not Fuel is speciaal gericht op de overstapper van auto naar de fiets, die door de stichting financieel ondersteund kan worden met 10 cent per kilometer, maar uiteraard kunnen bestaande fietsers ook meedoen.
Burn Fat Not Fuel biedt de werkgever de mogelijkheid om de reiskostenvergoeding te differentiëren, waardoor woon-werk fietskilometers beter beloond kunnen worden dan autokilometers (op korte afstanden). Dit gebeurt nu al bij Zuyd m.b.v. Burn Fat Not Fuel. Zuyd bespaart hierdoor tientallen parkeerplaatsen en verbetert de bereikbaarheid van haar locaties. De uitvoeringskosten inclusief rapportage en support zijn 2,50 per deelnemer per maand. Deelnemen is mogelijk met de Burn Fat Not Fuel BOX of met de Moves app. De kosten van de BOX zijn voor rekening van de werkgever (€ 150 per box). De Moves app is gratis.

E Carshar Eauto

- Met eCARSHARE kunnen elektrische poolauto’s optimaal benut worden. Het reserveren, openen en sluiten van de auto gaat eenvoudig met de smartphone, dus er is geen beheer van sleutels en administratie meer nodig. Ook is het mogelijk om privé kilometers te maken door medewerkers, die door de stichting rechtstreeks worden gefactureerd aan de berijder. Bij 10.000 km per voertuig gedurende 36 maanden zijn de kosten minder dan € 600 per auto per maand. In de meest optimale situatie kunnen de kilometerkosten in het eerste jaar dalen tot 27 cent per kilometer, mede dankzij de kilometerincentive van stichting Limburg Elektrisch.


De dienstverlening bestaat uit de elektrische deelauto’s met de volgende ondersteunende diensten:
• Er is 24 / 7 een helpdesk die gebruikers kunnen bellen met allerlei vragen over het voertuig en gebruik daarvan;
• De werkgever ontvangt maandelijks rapportages over het gebruik van de voertuigen, driver behaviour, laadgedrag, etc. Daarbij zal de ecarsharing organisatie gebruikers ook coachen om zich aan te passen aan het elektrisch rijden;
• Gebruikers kunnen gedurende de gehele looptijd gebruik maken van Fleetster software, apps en GPS, zoals ook toegepast in Sittard-Geleen:
o Gebruikers kunnen de user interface gebruiken om voertuigen te reserveren
o De werkgever kan de back-office omgeving gebruiken om de pilot intern te managen, o.a. ook inzicht in gereden kilometers, rittenoverzicht ,etc.
• Betrokkenen binnen de deelnemende organisaties worden één keer getraind op gebruik software en voertuig;
• Voertuigen worden gedurende de looptijd minimaal maandelijks (nader overeen te komen in een SLA) schoongemaakt, gecontroleerd op schade en interval voor service & onderhoud wordt gemonitord en ingepland;


eCarShare en Burn Fat Not Fuel versterken elkaar

Uit onderzoek onder ruim 200 respondenten van Hogeschool Zuyd en gemeente Sittard-Geleen blijkt dat eCarShare en Burn Fat Not Fuel elkaar versterken. e-car en e-bike sharing leidt tot lager autogebruik bij deelnemende bedrijven.
31% van de respondenten zal vaker met de fiets of e-bike naar het werk reizen als een elektrische deelauto beschikbaar is voor zakelijke ritten. Nog eens 7% zal vaker met het openbaar vervoer naar het werk reizen als een elektrische deelauto beschikbaar is.

Infrastructuur

In de afgelopen jaren zijn vele publieke en private laadvoorzieningen gerealiseerd. Er is daarbij niet altijd goed nagedacht over locatie, gebruik en capaciteit.
Stichting E-laad is voortvarend aan de slag gegaan met ‚planning en implementatie', maar de fase ‚strategie en ontwerp’ is overgeslagen:
- Wat wil ik bereiken met de laadinfrastructuur? Wie zijn de gebruikers?
- Hoe ga ik zorgen dat het gefinancierd wordt?
- Waar komen de laadpalen?
- Welke partners / stakeholders?
- Hoe kun je businessmodel vinden, dat voor iedereen interessant is
Dan pas planning, techniek, implementatie, etc.

De stichting heeft in samenwerking met FIER Automotive en het Europese programma ENEVATE een toolbox ontwikkeld om laadinfrastructuur te optimaliseren.
Deze toolbox is al toegepast in Zuid Limburg en zal binnenkort ook in andere Limburgse gemeenten worden toegepast.

Fase 1: Strategie en design laadinfra


Stap A: Uitrolplan optimale laadinfrastructuur
• Inventarisatie huidige infrastructuur per gemeente (openbaar en privaat)
• Opstellen vlekkenplan per gemeente op basis van primaire doelgroep
• Gezamenlijk optimaal regionaal vlekkenplan opstellen door
combineren vlekkenplannen per gemeente
• Gapanalyse tussen optimaal vlekkenplan en huidige stand van zaken per gemeente
• Opstellen uitrolplan op basis van gapanalyse

Stap B: Definieren stakeholders en hun rollen / verantwoordelijkheden
• Welke partijen moeten betrokken zijn bij de uitrol?
• Welke betrokken partijen nemen exploitatie op zich?
• Welke rollen en verantwoordelijkheden nemen de overheden op zich?
• Wat zijn de rollen van overige betrokken partijen?


Stap C: Opstellen businessmodelstructuur voor verschillende soorten laadinfra
• Laadinfra commerciele aanbieders
• Laadinfra in de openbare ruimte
• Private laadinfra openbaar beschikbaar
• Snellaadinfra
• Gecombineerde modellen incl EV (E-car sharing)


Stap D: Financieringsmodel optimale laadinfrastructuur
• Investerings- en financieringsplannen verschillende businessmodellen

Doel:

Het bereiken van heldere gezamenlijke visie, doelstellingen, strategie en implementatieplan op laadinfrastructuur op basis van een duidelijke doelgroepbepaling en een duidelijk onderscheid tussen publieke en private laadpunten die met elkaar afgestemd zijn.


Resultaat:

Laadinfrastructuur realiseren of faciliteren om potentiële E-rijders voldoende vertrouwen te geven om over te stappen op EV. Niet alleen een structuur met een duidelijke strategie op locatiekeuzes, maar ook in het soort oplaadvoorziening (snel, normaal, laagdrempelig en qua techniek op toekomst gericht).


Samengevat: De belangrijkste voordelen van de toepassing van de eMobility Toolbox.


· Een halvering van mobiliteitskosten is haalbaar wanneer de brandstofauto met een gemiddelde kilometerprijs van 46 cent wordt vervangen door een mobiliteitsmix van e-auto, e-bike en OV met een gemiddelde km prijs van 23 cent.
· Minder parkeerplaatsen en betere bereikbaarheid van de bedrijfslocaties. In stedelijke gebieden kost een parkeerplaats al snel 1000 euro per jaar. De financiële voordelen kunnen uitgerekend worden met de fietscalculator
· Verbetering van de gezondheid van medewerkers door meer fietskilometers. Een goede werkgever zorgt ook voor de gezondheid van de medewerkers. Dit leidt tot een hogere productiviteit en lager ziekteverzuim.
· Vermindering CO2 uitstoot. Bij veel bedrijven veroorzaakt mobiliteit 60% van de totale CO2 emissies.
· Een goed doordachte laadinfrastructuur met een duurzaam businessmodel, zodat elektrische voertuigen optimaal kunnen worden ingezet.
· Registratie en feedback zorgen voor blijvende motivatie en een positief imago. Voortgang en resultaten worden gevisualiseerd in een app en webportal en zo binnen het kader van het MVO concreet en tastbaar.

Wanneer u als bedrijf samenwerkingsmogelijkheden ziet met de stichting, vul dan onderstaand formulier in.

Stichting Limburg Elektrisch