Visie

Wie zijn we

1. Stichting Limburg Elektrisch is een belangrijke schakel voor het realiseren van de visie van Limburg en de omliggende Euregio in 2030 op het gebied van transitie naar elektrische mobiliteit.
2. Limburg Elektrisch wordt gezien als een actief en betrokken Stichting met zichtbare projecten op het gebied van elektrische mobiliteit, zoals de E-Bike, e-scooter, e-car en e-bus.
3. Limburg Elektrisch is een onafhankelijke organisatie en wordt ondersteund door Limburgse bedrijven met kennis en ervaring op het gebied van elektrische mobiliteit.
4. Limburgse organisaties kunnen bij Limburg Elektrisch terecht voor advies en het opdoen van ervaring met elektrisch rijden. Limburg Elektrisch fungeert als kickstarter voor marktacceptatie van elektrisch rijden.
5. Door de kennis en ervaring van de mensen van Limburg Elektrisch fungeert het als vraagbaak / kenniscentrum voor overheden, bedrijfsleven en andere organisaties en heeft daarmee een positionering tussen een publieke functie en commerciële bedrijvigheid.
6. Kracht van Limburg Elektrisch is het organiserend vermogen waarmee het zich in de markt beweegt en het realiseert daarmee veel met beperkte financiële middelen, heeft grote impact.
7. De mensen van Limburg Elektrisch worden gekenmerkt als initiatiefrijk, enthousiast en gedreven en hebben een goed netwerk. Zij fungeren met deze sterktes als onafhankelijk bindmiddel voor partijen.

Wat zien we in onze dienstverlening

8. Wij realiseren een gedragsverandering op het gebied van mobiliteit met als uitgangspunten de trias mobilica en ketenmobiliteit. Het verbinden van partijen (Publiek Private Samenwerking is daarbij cruciaal. E-bike en E-Car zijn een belangrijk deel van de mobiliteit, hetgeen leidt tot een beter inpasbaar Openbaar Vervoer. Veel organisaties gaan aan de slag met duurzame mobiliteit, geïnitieerd door Limburg Elektrisch.
9. Onze aanpak in het stimuleren van duurzame mobiliteit resulteert in CO2-reductie, betere gezondheid en plezierige leefomgeving. Mensen bewegen veel meer en doen meer met het meest efficiënte voertuig. Duurzaamheid, energie/grondstoffengebruik, gezondheid en beweging zijn vanzelfsprekende criteria in de afwegingen van burgers en bedrijven rondom mobiliteit.
10. Onze activiteiten vinden navolging in binnen en buitenland zodat Limburg een gidsregio is voor andere landen en regio’s.
11. Limburg Elektrisch draagt bij aan het omzetten van innovatiekansen in economische activiteiten waardoor nieuwe werkgelegenheid in Limburg gecreëerd wordt.
12. Mede door onze bijdrage is het delen van elektrische voertuigen gemeengoed, met meerdere aanbieders en een dekkend netwerk in en rondom de Limburgse steden met bottom up initiatieven in de kleinere kernen. Tevens kiest men bewust voor het meest efficiënte vervoermiddel.
13. Op initiatief van ons is er nu een certificaat, respectievelijk convenant voor organisaties op het gebied van duurzame mobiliteit, ingebed in structuren, beloningen, beleid en systemen.

Onze relatie met belanghebbenden

14. Wij ondersteunen overheden en bedrijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van elektrische mobiliteit en infrastructuur.
15. Limburg Elektrisch zorgt ervoor dat Limburgse organisaties mobiliteitsoplossingen verkrijgen die zorgen voor gezondere medewerkers, kostenbesparend zijn en leiden tot een duurzaam imago.
16. Wij zorgen voor informatie en bekendmaking van diensten of producten in elektrische mobiliteit van bedrijven die als leverancier actief zijn.
17. Limburg Elektrisch zorgt ervoor dat werknemers als gebruiker van mobiliteit en andere gebruikers van mobiliteit kennismaken met elektrische voertuigen, beloond worden en/of kosten besparen door hun gebruik, gezonder worden en fun hebben.

Hoe werken we

18. Limburg Elektrisch is als Stichting herkenbaar en betrouwbaar, kundig en professioneel en kan doordat het geen winst nastreeft onafhankelijk, innovatief en toekomstgericht verbindend werken voor marktpartijen en overheden.
19. Onze communicatie is helder, duidelijk en eenvoudig, met overtuiging en enthousiasme over elektrische (keten)mobiliteit.
20. Door onze meerwaarde voor Limburg zijn we in staat om de financiële middelen te verwerven om onze plannen uit te voeren, middels co-financiering vanuit overheid en bedrijfsleven.
21. Wij zijn een deskundig, professioneel en enthousiast team dat plezier heeft in zijn activiteiten.

Stichting Limburg Elektrisch