Missie

De stichting wil zeventig bedrijven en 700 van hun medewerkers de mogelijkheid bieden om een elektrisch (deel)voertuig van de stichting te gebruiken. Als bedrijven en medewerkers hun ervaring willen delen (d.m.v. enquêtes en dataloggers), komen ze in aanmerking voor een kilometer subsidie. 

Daarbij wil de stichting minimaal 1 miljoen elektrische kilometers rijden en naast de publieke laadpalen een groot aantal semi-publiek toegankelijke laadplaatsen gerealiseerd krijgen bij bedrijven. 

De Stichting is een regionale expert op het gebied van elektrisch rijden en ontwikkelt zelfstandig eigen initiatieven, met als doel om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Dit betreft projecten die in aanvang nog niet commercieel haalbaar zijn, maar die dankzij het voorbereidende werk van de stichting op het gebied van product- en marktontwikkeling wel door marktpartijen kunnen worden gecontinueerd.

Stichting Limburg Elektrisch