Missie

De stichting wil ten minste honderd organisaties en 1000 medewerkers de mogelijkheid bieden om een elektrisch (deel)voertuig van de stichting te gebruiken. 

Daarbij gaat de stichting minimaal 2,5 miljoen elektrische kilometers rijden en naast de publieke laadpalen 100 semi-publiek toegankelijke laadplaatsen realiseren bij bedrijven. 

De Stichting is een regionale expert op het gebied van elektrisch rijden en ontwikkelt zelfstandig eigen initiatieven, met als doel om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Dit betreft projecten die in aanvang nog niet commercieel haalbaar zijn, maar die dankzij het voorbereidende werk van de stichting op het gebied van product- en marktontwikkeling wel door marktpartijen kunnen worden gecontinueerd.

Stichting Limburg Elektrisch