Over de stichting

De stichting is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. SLE helpt de energietransitie te versnellen en daadwerkelijk te realiseren door: mensen te laten wennen aan elektrisch rijden en delen, door te experimenteren met innovatieve technologie. Maar ook door andere initiatieven (burgers, organisaties en bedrijven) te stimuleren en op weg te helpen en door alle kennis die we opdoen te delen. Dit doen we door emissievrije voertuigen te stimuleren, te faciliteren en te delen. Daarmee levert SLE een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

SLE werkt samen met soortgelijke initiatieven in andere provincies zoals de Stichting Brabant Elektrisch, We Drive Solar te Utrecht, en de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland. De kennis en ervaring die deze organisaties opdoen wordt gedeeld met GoodMoovs, waardoor dit deelplatform voor elektrische voertuigen steeds verder ontwikkeld kan worden op basis van praktijkervaring.

Stichting Limburg Elektrisch