News

Gepubliceerd op 25 februari 2015 22:22

De gemeente Sittard-Geleen heeft enkele maanden geleden besloten om een pilotproject te initiëren met 15 elektrische deelauto's. Dit project wordt uitgevoerd door de Stichting Limburg Elektrisch in samenwerking met FIER Automotive.
De auto's zijn in de afgelopen weken in gebruik genomen bij Zuyd Hogeschool, Atrium-Orbis Ziekenhuizen, Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen. 250 mensen hebben interesse getoond om gebruik te gaan maken van deze elektrische deelauto's en er zijn al honderden ritten gemaakt.

Officiële start project e-carsharing
Nu alle auto's in gebruik zijn genomen willen we u graag uitnodigen om aanwezig te zijn bij de officiële start van dit project. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 maart van 10.00 tot 11.30 uur in het bestuurscentrum van de gemeente Sittard-Geleen, Hub Dassenplein 3 te Sittard. We zullen daarbij de opzet van het project presenteren alsmede de eerste opvallende praktijkresultaten.

Er is door verschillende organisaties interesse getoond om ook aan te sluiten bij dit project en daarmee een bijdrage te leveren om deze pilot bij succes op te schalen naar een commercieel haalbare dienstverlening in geheel Zuid Limburg. Overheden en bedrijven willen daarmee kosten besparen, de mobiliteit verduurzamen en gelijktijdig een ontwikkeling stimuleren waarin steeds meer mensen gebruik maken van een mobiliteitsmix bestaande uit fiets, OV en auto.

Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen over het project en de mogelijkheden om deel te nemen als organisatie. Het informatieve deel van de bijeenkomst duurt ongeveer een uur en aansluitend is er gelegenheid om de auto's te bekijken en een proefrit te maken.

Wij zien er naar uit om u te mogen begroeten tijdens de eCARSHARE informatie-bijeenkomst.


met vriendelijke groet,

Ruud Guyt, wethouder gemeente Sittard-Geleen
Edward Bongers, directeur Stichting Limburg Elektrisch
www.ecarshare.nl

Terug naar de andere berichten

Stichting Limburg Elektrisch