News

Gepubliceerd op 14 maart 2014 21:33

Innovatieve pilot E-carsharing van start in Sittard-Geleen

140314 E Carsharing Mcm 14031401007Wethouder Ruud Guyt (Duurzaamheid) en directeur Edward Bongers van Stichting Limburg Elektrisch ondertekenden vandaag een overeenkomst voor de pilot "E-carsharing Sittard-Geleen".
Bij deze innovatieve pilot, de eerste met deze opzet in Nederland, worden medio 2014 zo'n vijftien elektrische auto's ingezet die samen door Sittard-Geleense bedrijven, instellingen en burgers gebruikt
worden.

Wethouder Ruud Guyt (Duurzaamheid) : "Flexibel gebruik van elektrische auto's door meerdere partijen levert het voordeel op dat schone voertuigen intensiever en efficiënter ingezet worden. Daardoor dalen de kosten per gereden kilometer aanzienlijk. Minder vervoerskosten betekent
voor bedrijven en burgers ook meer economische ruimte voor andere bestedingen. Verder levert de inzet van elektrische voertuigen direct milieuvoordeel op, want elektrisch vervoer is schoon, stil en
energiezuinig."

Stichting Limburg Elektrisch

Door de crisis hebben bedrijven en burgers minder te besteden waardoor het bezitten van een auto een nog hogere kostenpost wordt. De Stichting Limburg Elektrisch (SLE) is een organisatie die zich inzet om het gebruik van elektrisch vervoer in de provincie Limburg te stimuleren.
SLE faciliteert de zogenaamde e-deelauto's en systemen, zodat gebruikers de e-deelauto's kunnen reserveren en rijden. Daarnaast wordt de financiële afwikkeling volledig door SLE verzorgd. Bijzonder aan de opzet van deze pilot is dat het systeem bij het reserveren rekening houdt met de vulling en laadtijd van de accu, zodat het nagenoeg onmogelijk is om een rit te reserveren die niet binnen het bereik past van de elektrische auto.

Meer dan 1000 Limburgers hebben inmiddels deelgenomen aan een proefproject elektrisch rijden georganiseerd door de stichting. Gebleken is dat er veel enthousiasme is om elektrische voertuigen te gebruiken, maar de hoge aanschafkosten en het beperkt bereik weerhouden veel mensen nog van de aanschaf. Deelvoertuigen bieden hiervoor een oplossing, omdat aanschaf dan niet nodig is, terwijl toch geprofiteerd kan worden van de lagere operationele (kilometer)kosten van elektrische auto's.

Deelnemers

De beoogde deelnemers in de pilot zijn gemeente Sittard-Geleen, DSM, Zuyd Hogeschool, een geselecteerde groep inwoners van Sittard-Geleen. De voertuigen krijgen een aparte standplaats die goed bereikbaar is voor alle stakeholders. De beoogde plaatsen zijn : parkeergarage Hub
Dassenplein Sittard, parkeergarage Markt Geleen, DSM kantoor nabij station Sittard en Chemelot Campus en Zuyd Hogeschool Industriestraat Sittard.

Deze pilot krijgt ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De totale kosten voor het project bedragen 235.000 euro. Bij succes kan vanuit Sittard-Geleen het e-carsharing project verder uitgerold worden in Zuid-Limburg.

Terug naar de andere berichten

Stichting Limburg Elektrisch