News

Gepubliceerd op 08 januari 2016 11:51

Maastricht, 8 januari - Elektrische deel-auto eCARSHARE.nl nu in heel Limburg

E Carshare

eCARSHARE.nl, een initiatief van Stichting Limburg Elektrisch, schaalt komende jaren op naar een vloot van vijfenzeventig 100% elektrische deelauto’s. De uitbreiding maakt het mogelijk om de elektrisch deel-auto - vanuit Sittard-Geleen, waar het concept ruim een jaar geleden startte, op korte termijn naar de hele provincie Limburg uit te breiden.

eCARSHARE.nl startte in oktober 2014 met tien elektrische deel-auto’s in de gemeente Sittard-Geleen. Dankzij een succesvolle support- en groeistrategie is het aantal 100% elektrische Nissan Leafs van eCARSHARE.nl in 2015 verdubbeld tot twintig.

Vanaf januari 2016 wordt met ondersteuning van de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen de vloot elektrische deelauto’s verder uitgebreid naar vijfenzeventig. De deelauto’s kunnen door medewerkers van Limburgse bedrijven, organisaties en overheden worden gebruikt, zakelijk en privé. De opgedane ervaring, ontwikkelmogelijkheden en schaalvergroting maken het mogelijk om de dienstverlening verder te verbeteren tegen concurrerende voorwaarden.

‘We willen niet bezitten, we willen toegang hebben en gebruiken. De enorme groei van de duurzame deeleconomie illustreert deze gedragsverandering die bovendien bijdraagt aan een schonere leefomgeving.’
-Daan Prevoo, Gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen Provincie Limburg

Completere dienstverlening

Naast opschaling van de vloot investeert eCARSHARE.nl volgend jaar in technologische ontwikkelingen die uitbreiding en verbetering van de dienstverlening mogelijk maken. Zo krijgen deelnemende organisaties en -medewerkers een vernieuwd, gebruikersvriendelijker reserverings- en managementsysteem. Daarnaast worden er op dit moment voorbereidingen getroffen om ook elektrische deelfietsen te integreren in het systeem en om ‘smart charging’ mogelijk te maken, waardoor uitsluitend lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt kan worden voor het opladen van de elektrische deel-auto’s en deel-fietsen.

‘De resultaten van de pilot van afgelopen jaar bewijzen dat e-car sharing bijdraagt aan verduurzaming en een betere economische positie van gebruikers.’
-Ruud Guyt, Wethouder Wonen, duurzaamheid en sport gemeente Sittard-Geleen

Zowel de opschaling als innovatie dragen bij aan een verdere verduurzaming van de mobiliteit binnen de provincie Limburg en een gunstig economisch klimaat voor activiteiten op het gebied van elektrische mobiliteit. Immers, elektrische deelvoertuigen leiden tot een meetbare reductie van CO2 uitstoot en een verlaging van de lokale verkeers- en parkeerintensiteit. Bovendien draagt eCARSHARE.nl bij aan de acceptatie van elektrisch rijden voor zowel zakelijk als privé gebruik.

Over eCARSHARE.nl

eCARSHARE.nl is een 100% elektrisch deel-auto programma voor overheden, organisaties en bedrijven en hun medewerkers. eCARSHARE.nl is een initiatief van Stichting Limburg Elektrisch en is met medewerking van FIER Automotive ontwikkeld. Op dit moment is eCARSHARE.nl op elf locaties beschikbaar in Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en Nuth. Kijk voor meer informatie op www.ecarshare.nl.

Terug naar de andere berichten

Stichting Limburg Elektrisch