News

Gepubliceerd op 01 januari 2013 05:35

De eerste Limburgse EV-dag was een inspirerende dag. We hebben veel positieve reacties gehoord. Veel Limburgse organisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van elektrische mobiliteit; zowel vanuit beleid, productie als gebruik. Er is een duidelijke ambitie om samen op te trekken en om Focusgebied Elektrisch Vervoer te worden. Het worden van een focusgebied biedt voordelen voor overheden en het bedrijfsleven door het versterken van de samenwerking en de ondersteuning die het Rijk kan bieden.

Als conclusie van de dag nemen we mee dat voor een succesvolle ontwikkeling van EV in Limburg het volgende nodig is:
• Elektrisch Rijden moet ook ‘fun’ zijn en niet te droog of te technisch
• Bedrijven en overheden moeten intensiever samenwerken
• Verbinden van de ‘triple helix’ (overheid, bedrijvigheid en kennisinstellingen)
• Goede voorbeelden naar voren brengen
• Zorgen voor voldoende media-aandacht
De deelnemers hebben elkaar voorzien van vele nuttige ideeën en adviezen. Deze vindt u ook terug in het verslag van de Eerste Limburgse EV-Dag van 6 december 2012 (zie bijlage). Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! Deze hebben we ook nodig bij het vervolg.

In de komende maanden gaan partijen (waaronder Provincie Limburg, gemeenten, Kamer van Koophandel en Stichting Limburg Elektrisch en APPM) samenwerken om de Green Deal inhoud te geven. De bekrachtiging hiervan is gepland in het weekend van 19 - 21 april 2013 tijdens de Groene Rally (zie www.StichtingLimburgElektrisch.nl).

Een koplopersgroep met vertegenwoordigers uit bovengenoemde organisaties neemt het initiatief bij de voorbereiding de komende maanden. Zij gaan op zoek naar commitment van bestuurders van overheden en het bedrijfsleven.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Terug naar de andere berichten

Stichting Limburg Elektrisch