News

Gepubliceerd op 25 januari 2015 23:08

De Stichting Limburg Elektrisch (SLE) is in samenwerking met de Gemeente Sittard-Geleen gestart met een pilot met elektrische auto’s, om op die manier het gebruik van elektrische auto’s te promoten en een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de mobiliteit in Limburg;

De fusie organisatie Atrium-Orbis wil graag een bijdrage leveren aan dit initiatief, mede om de noodzakelijke mobiliteit tussen de diverse locaties van de fusie organisatie te stimuleren.
Als onderdeel van deze pilot worden er medio januari 2015 aan de fusie organisatie enkele volledige elektrische auto's ter beschikking gesteld om zakelijke ritten tussen de diverse Atrium-Orbis locaties op een maatschappelijke verantwoorde manier te ondersteunen.

Uit eerste globale inventarisatie naar de mobiliteitsbehoefte van de medewerkers van Orbis, blijkt dat er voldoende potentie is om drie volledig elektrische auto's optimaal te kunnen inzetten.
In eerste instantie starten we het project eind januari vanuit Orbis en medio februari zullen we ook Atrium aansluiten. Een en ander vanwege de noodzakelijke gefaseerde uitrol en de aanleg van de benodigde infrastructuur.

Terug naar de andere berichten

Stichting Limburg Elektrisch