Blog

Gemeente Meerssen test elektrische voertuigen van Stichting Limburg Elektrisch

by edward.

De gemeente Meerssen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Binnen afzienbare tijd moet het gemeentelijke wagenpark vervangen worden. De gemeente Meerssen overweegt de wagens te vervangen door elektrische voertuigen.

Om te bekijken of deze voertuigen aan alle wensen en eisen voldoen, gaat de gemeente in maart diverse elektrische voertuigen van de Stichting Limburg Elektrisch testen. Het officiële startsein voor deze testfase is op woensdag 7 maart 2012 gegeven door wethouder duurzaamheid Paul Sanders (Kijk!!!) en wethouder milieu Jo Dejong (PJD). Om 9.30 uur is deze bijeenkomst gestart met een introductie voor de medewerkers die de voertuigen gaan gebruiken. Om 10.15 uur hebben beide wethouders de officiële kick off verricht op de Markt in Meerssen. Aansluitend hebben de medewerkers de eerste testrondjes gereden vanaf de Markt in Meerssen.

Foto Meerssen

Test voertuigen

De gemeente Meerssen krijgt voor 4 weken een aantal elektrische voertuigen ter beschikking: twee elektrische auto’s, een elektrische driewieler, twee elektrische scooters en een aantal elektrische fietsen. De auto’s en scooters zullen als test worden gebruikt door de opzichters Openbare Werken en de BOA’s. De driewieler wordt uitgeprobeerd door de toezichthouders Bouw- en Woningtoezicht en voor huisbezoeken van de zorgconsulenten. De elektrische fietsen kunnen getest worden door andere medewerkers die buitenshuis afspraken hebben. ?In totaal gaan 20 medewerkers 8 elektrische voertuigen testen. De kosten voor de testfase bedragen € 3.000. Op basis van de ervaringen bekijkt de gemeente of het wagenpark in de toekomst vervangen wordt door een elektrisch wagenpark. ??

Stichting Limburg Elektrisch

De Stichting Limburg Elektrisch wil elektrisch rijden in Limburg op de kaart zetten. Ze werken nauw samen met het platform Limburg Elektrisch, bestaande uit vertegenwoordigers van Provincie Limburg, Hogeschool Zuyd en LIOF. De stichting heeft zich tot doel gesteld met organisaties, bedrijven en hun medewerkers 1 miljoen elektrische kilometers te rijden om hen op deze wijze kennis te laten maken ?met elektrisch rijden.

Op weg naar een Duurzame Gemeente Meerssen

De gemeente Meerssen hecht grote waarde aan het aspect duurzaamheid. Duurzaamheid wordt ingebakken in alle gemeentelijke processen en beleidsvelden. Met het opstarten van duurzaam inkopen, duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen en deelname aan de landelijke duurzaamheidstoets heeft de gemeente Meerssen de eerste stappen gezet op weg naar een duurzame gemeente. Duurzaamheid is een vast aandachtspunt geworden in alle raads- en collegevoorstellen. Daarnaast wordt ook met kleine dingen een bijdrage geleverd aan het aspect duurzaamheid. Maar hoe klein ook: alle kleine beetjes helpen. ?Zo is de gemeente overgeschakeld op fair trade koffie en wordt binnenkort fair trade thee en duurzaam papier (en papierbesparing) geïntroduceerd. Er is één ambtenaar volledig belast met duurzaamheid. De leden van de interne stuurgroep Duurzaamheid (met medewerkers van elke afdeling) hebben een ambassadeursfunctie om duurzaam ?denken bij iedereen tussen de oren te krijgen.

Stichting Limburg Elektrisch