Elektrische mobiliteit in Limburg

Img 0916

De Stichting Limburg Elektrisch (SLE) heeft al meer dan 75 elektrische deelauto's en 20 e-bikes en speedbikes ingezet bij Limburgse organisaties. Meer dan 1000 mensen maken regelmatig gebruik van deze deelauto's voor hun zakelijke en privé ritten. Daarnaast heeft de stichting 25 elektrisch rijden proefprojecten georganiseerd bij Limburgse organisaties. Nog eens 1000 mensen hebben hierdoor een ervaring kunnen opdoen met elektrische voertuigen voor woon-werk en werk-werk verkeer. 

Mobiliteit wordt emissievrij, slim en connected. Uiteindelijk zal dit leiden tot autonome voertuigen die ons van deur tot deur vervoeren. Deze ontwikkelingen gaan impact hebben op onze manier van leven, onze ruimtelijke inrichting en het bedrijfsleven. SLE helpt deze transitie te versnellen en daadwerkelijk te realiseren door: mensen te laten wennen aan elektrisch rijden en delen, door te experimenteren met innovatieve technologie. Maar ook door andere initiatieven (burgers, organisaties en bedrijven) te stimuleren en op weg te helpen en door alle kennis die we opdoen te delen. Dit doen we door emissievrije voertuigen te stimuleren, te faciliteren en te delen. Daarmee levert SLE een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

SLE werkt samen met soortgelijke initiatieven in andere provincies zoals de Stichting Brabant Elektrisch, We Drive Solar te Utrecht, en de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland. De kennis en ervaring die deze organisaties opdoen wordt gedeeld met GoodMoovs, waardoor dit deelplatform voor elektrische voertuigen steeds verder ontwikkeld kan worden op basis van praktijkervaring.

Stichting Limburg Elektrisch